Jouw privacy bij Sabine Schippers Schrijfpraktijk en Schrijven met Aandacht

In deze privacyverklaring leg ik uit hoe ik namens Schrijven met Aandacht en Sabine Schippers Schrijfpraktijk omga met jouw persoonsgegevens, voor welke doelen ik deze gebruik en hoe ik deze beveilig. Het belangrijkste: ik houd je gegevens privé. Ik verkoop je gegevens niet en neem maatregelen om je privacy te beschermen. Als je nog vragen heb, bel me dan gerust.

Deze privacyverklaring heb ik voor het laatst gewijzigd op 10 december 2021.

De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) zorgt ervoor dat in de hele EU dezelfde privacywetgeving geldt. De AVG heeft als doel dat organisaties en overheden zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens en deze goed beschermen. Wat zijn persoonsgegevens? Het gaat uiteraard om iemands naam, adres, huisnummer, postcode, woonplaats en telefoonnummers. Maar als ondernemer moet ik álle informatie en gegevens beschermen die over een natuurlijk persoon gaan of naar iemand zijn te herleiden. Geef je mij bijvoorbeeld informatie in het kader van een opdracht, omdat je mijn klant bent of wilt worden, dan zit daar mogelijk informatie bij die naar jou is te herleiden. Vanzelfsprekend behandel ik ook deze informatie net zo zorgvuldig als jouw andere persoonsgegevens.

Mijn naam is Sabine Schippers. Ik heb twee bedrijven die beide zijn ingeschreven onder hetzelfde KvK-nummer. Ik ben verantwoordelijk voor het verwerken van jouw persoonsgegevens.

Kweekhoven 13
1068 ZT  Amsterdam
+31 06 29 40 16 90
KvK-nummer: 53296931

Sabine Schippers Schrijfpraktijk

Voor mijn werkzaamheden als freelance tekstschrijver

 • www.sabineschippers.nl
 • sabine@sabineschippers.nl

Schrijven met Aandacht

Voor de (e-)schrijftrainingen die ik ontwikkel en mijn werkzaamheden als schrijfcoach

 • www.schrijvenmetaandacht.nl
 • sabine@schrijvenmetaandacht.nl

Welke persoonsgegevens verwerk ik?

Het kan zijn dat je gegevens hebt ingevuld in een formulier op mijn site of dat je mij hebt gemaild. Het kan gaan om:

 • voor- en achternaam
 • bedrijfsnaam
 • e-mailadres
 • adresgegevens
 • telefoonnummer
 • een bericht waarin je eventueel meer gegevens hebt gezet

Persoonsgegevens van klanten en relaties gebruik ik:

 • om contact te kunnen opnemen als iemand daar zelf om heeft gevraagd, in het kader van een opdracht of samenwerking of om de relatie te onderhouden
 • om voor iemand te kunnen werken, een opdracht voor te bereiden of uit te voeren
 • om een bestelling te verwerken
 • om een offerte of factuur te kunnen sturen
 • om per post een diploma of kaartje te sturen als iemand heeft meegedaan aan een training
 • om de nieuwsbrief te sturen (gerechtvaardigd belang)
 • voor administratieve doeleinden

Verplichte gegevens

Je bent natuurlijk niet verplicht je gegevens achter te laten op mijn websites. Maar zonder jouw gegevens kan ik jouw bestelling (in de webshop op schrijvenmetaandacht.nl) niet in orde maken, geen contact met opnemen, geen opdrachten voor je uitvoeren en je geen nieuwsbrief sturen. Gegevens die daarvoor verplicht zijn om in te vullen zijn gemarkeerd een *.

Aanmelding voor mailinglijst

Je kunt je aanmelden voor de mailinglijst/nieuwsbrief. Ik vraag dan om jouw e-mailadres en jouw naam. De nieuwsbrief maak en verstuur ik met MailChimp. Je kunt je op elk moment afmelden voor de mailinglijst. En ook weer aanmelden. Een link om af te melden of je gegevens te wijzigen staat onderaan elke nieuwsbrief.

De gegevens die MailChimp gebruikt komen op servers in de Verenigde Staten. MailChimp is onderdeel van het Privacy Shield Framework. Dit houdt in dat jouw gegevens daar net zo veilig staan als in Europa. Ik heb met deze partij een verwerkersovereenkomst gesloten zodat jouw privacy is gewaarborgd. Lees voor meer informatie de Privacyverklaring van MailChimp.

Delen van gegevens

Ik houd persoonsgegevens van mijn klanten en relaties geheim voor iedereen die niets met mijn dienstverlening te maken heeft. Partijen die mij ondersteunen, zoals de hostingpartij van mijn website en mijn boekhouder, gaan net zo zorgvuldig om met jouw gegevens als ik. Zij verwerken gegevens enkel in opdracht van mij en gebruiken deze niet voor andere doeleinden.

Ik deel jouw gegevens alleen als de wet mij dit verplicht, als jij daar zelf om vraagt of als jij mij daarvoor uitdrukkelijk toestemming geeft. (Mocht ik je bijvoorbeeld kunnen aanbevelen bij iemand in mijn netwerk, dan vraag ik eerst of jij dat goed vindt.)

Bewaartermijnen

Ik bewaar persoonsgegevens zolang we samenwerken, zolang onze relatie voortduurt of zolang de wet mij daartoe verplicht. Dit laatste geldt bijvoorbeeld voor het bewaren van facturen gedurende zeven jaar. Je e-mailadres voor de nieuwsbrief blijft opgeslagen totdat jij je daar zelf voor uitschrijft.

Beveiliging

Ik werk alleen en ben dus de enige in mijn bedrijven die toegang heeft tot deze gegevens. De gegevens die ik bewaar zijn toegankelijk via mijn computer en mijn mobiele telefoon. Deze heb ik beveiligd met onder andere een wachtwoord. Daarnaast heb ik nog andere maatregelen getroffen om jouw gegevens te beveiligen, waaronder:

 • mijn websites zijn beveiligd met een SSL-certificaat, zodat gegevens die via het contactformulier worden verstuurd versleuteld worden verzonden. Dit kun je zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk van je browser;
 • ik update altijd tijdig de software die ik gebruik;
 • ik sluit verwerkersovereenkomsten met de partijen met wie ik samenwerk en die toegang hebben tot persoonsgegevens. Hierdoor zorg ik ervoor dat zij minimaal net zo veilig en vertrouwelijk omgaan met jouw gegevens als ik.

Functionele en analytische cookies

Een cookie is een klein bestand dat bij je eerste bezoek aan mijn websites wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De belangrijkste functie van cookies is om de ene gebruiker van de andere te onderscheiden. Cookies zijn onder andere nodig om de webshop goed te laten functioneren en om ervoor te zorgen dat je je gegevens niet steeds opnieuw in hoeft te vullen. Ook worden je wachtwoord of gebruikersnaam onthouden, zodat je bij een volgend bezoek makkelijk kan inloggen.

Op mijn site gaat het alleen om functionele en analytische cookies. Mijn website gebruikt geen tracking (volg) cookies van derden. [SS1] Deze zijn noodzakelijk om de websites goed te laten werken en te kunnen analyseren hoe sitebezoekers zich gedragen.

Afmelden voor cookies

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Dit moet je wel voor elke browser en elk apparaat apart doen.

Google Analytics

Ik gebruik Google Analytics om te analyseren hoe bezoekers zich gedragen op mijn website, (welke pagina’s worden vaak bezocht, bijvoorbeeld). Google plaatst hiervoor analytische cookies. Dat werkt als volgt.

Bezoek je mijn website, dan onthoudt Google Analytics een deel van het IP-adres van jouw computer (de laatste acht cijfers zijn gemaskeerd) en jouw activiteiten op mijn website, maar niet je naam, woonplaats of andere persoonlijke gegevens. Ik gebruik gegevens die Google Analytics verwerkt niet om te achterhalen wie jij bent, maar alleen om mijn site te verbeteren, bijvoorbeeld om het aanbod of mijn diensten aan te passen.

De gegevens die Google Analytics gebruikt worden opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Ik heb Google niet toegestaan om die gegevens voor andere diensten van Google te gebruiken en ik heb een verwerkersovereenkomst met Google gesloten, zodat ook Google jouw privacy waarborgt. Lees voor meer informatie de Privacyverklaring van Google.

Ik bied externe links op mijn sites zorgvuldig aan. Toch adviseer ik je om, voordat je in mijn website klikt op een externe link, je ervan te verzekeren dat dit veilig is. Ik maak in de online trainingen (soms) gebruik van vragenlijsten die ik maak met SurveyMonkey. Je kunt ervan uitgaan dat de gegevens die jij daar invult alleen door mij worden gebruikt om mijn trainingen te verbeteren en inzicht te krijgen in jouw motivatie en ervaring met de training. Lees voor meer informatie de Privacyverklaring van SurveyMonkey.

In de header en footer van mijn websites staan social media iconen. Deze iconen linken door naar mijn profiel op de betreffende social media platformen. Zodra je deze platformen bezoekt, is het mogelijk dat zij cookies plaatsen. Ik ben hiervoor niet verantwoordelijk. Raadpleeg voor meer informatie hierover de privacy- en cookiepolicies van de betreffende social media platformen.

Privacy is een grondrecht. Dit betekent dat je veel rechten hebt ten aanzien van de verwerking van jouw gegevens.

 • Recht op inzage: ik stuur / deel de persoonsgegevens die ik van je heb als je mij daarom vraagt.
 • Recht op rectificatie: staat er een fout in je gegevens, zijn ze veranderd of heb ik ze fout verwerkt, dan pas ik dat aan als je daarom vraagt.
 • Recht op het indienen van een klacht: als je klachten hebt over mijn gegevensverwerking, geef dat dan bij mij aan. Dan lossen we dat samen zo snel en goed mogelijk op. Het staat je vrij een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
 • Recht op overdracht: als jij als klant overstapt op een andere partij, zal ik jouw gegevens overdragen aan die andere partij.
 • Recht op het stoppen van het gebruik van gegevens: ik verwijder je gegevens als jij aangeeft dat jij niet meer wilt dat ik die gegevens gebruik.

Stuur een e-mail naar sabine@schrijvenmetaandacht.nl of sabine@sabineschippers.nl.

Zet alsjeblieft in de onderwerpsregel: persoonsgegevens.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek of de vraag door jou is gedaan/gesteld, vraag ik je een kopie van jouw identiteitsbewijs mee te sturen. Ter bescherming van jouw privacy maak je in deze kopie een paar dingen zwart: jouw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers op het ID-bewijs), documentnummer en Burgerservicenummer (BSN). Hiervoor kun je bijvoorbeeld de app KopieID van de rijksoverheid gebruiken.

Ik verwijder deze kopie onmiddellijk nadat ik jouw identiteit heb vastgesteld.

Ik reageer zo snel mogelijk op jouw mail.