In deze privacyverklaring leg ik uit hoe ik met jouw persoonsgegevens omga, voor welke doelen ik deze gebruik en hoe ik deze beveilig. Het belangrijkste: ik houd je gegevens privé. Ik verkoop je gegevens niet en neem maatregelen om je privacy te beschermen.

Wil je weten hoe ik precies met jouw gegevens omga en wat ik eraan doe om te voorkomen dat deze bij anderen terechtkomen? Lees dan de tekst hierna ook. Als je nog vragen heb, bel me dan gerust.

Deze privacyverklaring heb ik voor het laatst gewijzigd op 9 oktober 2019.

De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) zorgt ervoor dat in de hele EU dezelfde privacywetgeving geldt. De AVG heeft als doel dat organisaties en overheden zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens en deze goed beschermen. Wat zijn persoonsgegevens? Het gaat uiteraard om iemands naam, adres, huisnummer, postcode, woonplaats en telefoonnummers. Maar als ondernemer moet ik álle informatie en gegevens beschermen die over een natuurlijk persoon gaan of naar iemand zijn te herleiden. Geef je mij bijvoorbeeld informatie in het kader van een opdracht, omdat je mijn klant bent of wilt worden, dan zit daar mogelijk informatie bij die naar jou is te herleiden. Vanzelfsprekend behandel ik ook deze informatie net zo zorgvuldig als jouw andere persoonsgegevens.

Ik ben Sabine Schippers. Mijn bedrijf heet Sabine Schippers Schrijfpraktijk.

www.sabineschippers.nl
sabine@sabineschippers.nl
Kweekhoven 13
1068 ZT  Amsterdam
+31 06 29 40 16 90
KvK-nummer: 53296931

Ik ben verantwoordelijk voor het verwerken van jouw persoonsgegevens als je in het kader van een opdracht contact met me opneemt of, in het meest gunstige geval, als ik al voor jou mag werken.

Persoonsgegevens van klanten en relaties gebruik ik alleen om samen te kunnen werken. Zodat ik bijvoorbeeld:

 • contact met je kan opnemen als je daar zelf om hebt gevraagd of in het kader van een opdracht of samenwerking;
 • een offerte naar je te sturen als je daarom hebt gevraagd;
 • je een factuur kan sturen als ik voor je heb gewerkt.

Jouw gegevens verwerk ik om onze samenwerking of mijn opdracht voor te bereiden of uit te voeren. Als ik toestemming nodig heb voor het verwerken van jouw gegevens, zal ik je daar om vragen. Verder heb ik een gerechtvaardigd belang jouw gegevens te verwerken bijvoorbeeld om jou de nieuwsbrief te sturen of voor administratieve doeleinden.

Het kan zijn dat je gegevens hebt achtergelaten via het contactformulier op mijn website. Het gaat dan om:

 • jouw (voornaam);
 • jouw contactgegevens (e-mail en telefoonnummer);
 • het bericht waar je eventueel meer gegevens in kunt zetten.

Ook kun je me hebben gemaild. In dat geval verstrek je doorgaans:

 • jouw e-mailadres;
 • jouw (bedrijfs)naam en/of de naam van de contactpersoon van jouw bedrijf;
 • jouw telefoonnummer;
 • alles wat je maar in jouw e-mail hebt gezet.

Deze gegevens gebruik ik alleen om contact op te nemen of om te voldoen aan een verzoek dat je hebt gedaan, bijvoorbeeld het opstellen van een offerte.

Voor het opstellen van een offerte heb ik naast jouw (bedrijfs)naam en contactgegevens ook nog nodig:

 • jouw facturatiegegevens.

Verplicht verstrekken?

Jouw naam en contactgegevens heb ik nodig om contact met je op te nemen. De overige gegevens ben je niet wettelijk verplicht te verstrekken, maar zonder deze gegevens kan ik helaas geen opdrachten voor je uitvoeren.

Aanmelden voor mailinglijst

Ook kun je je aanmelden voor mijn mailinglijst/nieuwsbrief. Ik vraag dan om jouw e-mailadres en jouw naam. Je kunt je op elk moment afmelden voor de mailinglijst/nieuwsbrief. En ook weer aanmelden. Een link om af te melden of je gegevens te wijzigen staat onderaan elke nieuwsbrief.

Je kunt je aanmelden voor mijn mailinglijst/nieuwsbrief. Ik vraag dan om jouw e-mailadres en jouw naam. De nieuwsbrief die je dan ontvangt, maak en verstuur ik met MailChimp.

De gegevens die MailChimp gebruikt komen op servers in de Verenigde Staten. MailChimp is onderdeel van het Privacy Shield Framework. Dit houdt in dat jouw gegevens daar net zo veilig staan als in Europa. Ik heb met deze partij een verwerkersovereenkomst gesloten zodat jouw privacy is gewaarborgd. Lees voor meer informatie de Privacyverklaring van MailChimp.

Je kunt je op elk moment afmelden voor mijn mailinglijst. En ook weer aanmelden. Een link om af te melden of je gegevens te wijzigen staat onderaan elke nieuwsbrief.

Ik houd persoonsgegevens van mijn klanten en relaties geheim voor iedereen die niets met mijn dienstverlening te maken heeft. Partijen die mij ondersteunen bij mijn dienstverlening, zoals de hostingpartij van mijn website, verwerken jouw gegevens net zo zorgvuldig als dat ik dat doe. Ik deel deze gegevens alleen als de wet mij dit verplicht, als jij daar zelf om vraagt of als jij mij daarvoor uitdrukkelijk toestemming geeft. (Mocht ik je bijvoorbeeld kunnen aanbevelen bij iemand in mijn netwerk, dan vraag ik eerst of jij dat goed vindt.)

Ik bewaar persoonsgegevens zolang wij (minstens eens per jaar) samenwerken en tot drie jaar na het beëindigen van onze samenwerking (voor als we opnieuw zaken gaan doen) of zolang de wet mij daartoe verplicht. Dit laatste geldt bijvoorbeeld voor het bewaren van facturen gedurende zeven jaar.

Ik ben freelancer, werk alleen en ben dus de enige die toegang heeft tot deze gegevens. De gegevens die ik bewaar zijn toegankelijk via mijn computer en mijn mobiele telefoon. Deze heb ik beveiligd met onder andere een wachtwoord. Daarnaast heb ik nog andere maatregelen getroffen om jouw gegevens te beveiligen, waaronder:

 • mijn website is beveiligd met een SSL-certificaat, zodat gegevens die via het contactformulier worden verstuurd versleuteld worden verzonden. Dit kun je zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk van je browser;
 • ik update altijd tijdig de software die ik gebruik;
 • en ik sluit verwerkersovereenkomsten met de partijen met wie ik samenwerk en die toegang hebben tot persoonsgegevens. Hierdoor zorg ik ervoor dat zij minimaal net zo veilig en vertrouwelijk omgaan met jouw gegevens als ik.

Om data te analyseren, gebruik ik Google Analytics. Google plaatst dan analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij je eerste bezoek aan mijn website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. Mijn website gebruikt geen andere cookies.

Google Analytics

Bezoek je mijn website, dan onthoudt Google Analytics een deel van het IP-adres van jouw computer (laatste acht cijfers zijn gemaskeerd) en jouw activiteiten op mijn website, maar niet je naam, woonplaats of andere persoonlijke gegevens. Ik gebruik gegevens die Google Analytics verwerkt niet om te achterhalen wie jij bent, maar alleen om mijn site te verbeteren. Bijvoorbeeld om te zorgen dat bezoekers zoals jij het er meer naar hun zin hebben.

De gegevens die Google Analytics gebruikt worden opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Ik heb Google niet toegestaan om die gegevens voor andere diensten van Google te gebruiken en ik heb een verwerkersovereenkomst met Google gesloten, zodat ook Google jouw privacy waarborgt. Lees voor meer informatie de Privacyverklaring van Google.

Afmelden voor cookies

Je kunt je trouwens afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Dit moet je wel voor elke browser en elk apparaat apart doen.

Privacy is een grondrecht. Dit betekent dat je veel rechten hebt ten aanzien van de verwerking van jouw gegevens. Je mag te allen tijde de persoonsgegevens die ik van je heb inzien of mij vragen ze te wijzigen of verwijderen.

Wil je een verzoek doen of heb je vragen over jouw persoonsgegevens? Stuur dan een e-mail naar sabine@sabineschippers.nl. Graag in de onderwerpsregel zetten ‘persoonsgegevens’. En om er zeker van te zijn dat het verzoek of de vraag door jou is gedaan/gesteld, vraag ik jou een kopie van jouw identiteitsbewijs mee te sturen. Ter bescherming van jouw privacy maak je in deze kopie een paar dingen zwart: jouw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers op het ID-bewijs), documentnummer en Burgerservicenummer (BSN). Hiervoor kun je bijvoorbeeld de app KopieID van de rijksoverheid gebruiken.

Ik verwijder deze kopie onmiddellijk nadat ik jouw identiteit heb vastgesteld.

Ik zal zo snel mogelijk op jouw verzoek reageren.

Als je klachten hebt over mijn gegevensverwerking, geef dat dan bij mij aan. Dan lossen we dat samen zo snel en goed mogelijk op. Het staat je altijd vrij een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.