Webredactie RIVM Centrum Gezond Leven

Gedurende enkele maanden heb ik een flinke reeks voorlichtingsteksten geredigeerd voor Gezonde Wijk op www.loketgezondleven.nl. Deze site is gericht op mensen die werken aan een wijkgezondheidsprofiel en wijkgerichte gezondheidsbevordering.

De voorlichtende teksten zijn vaak behoorlijk uitgebreid. Deze heb ik leesbaar gemaakt voor het beeldscherm. Kortere alinea’s met tussenkoppen en opsommingen maken al groot verschil.