Teksten voor nalatenschapsmailing voor Amref Flying Doctors

Ik mag geregeld teksten schrijven voor mailings om na te gaan of donateurs het goede doel willen opnemen in hun testament. Voor de verschillende momenten in deze mailtrajecten, zijn verschillende uitingen nodig. En ook worden die regelmatig vernieuwd. Een aantal van de teksten die ik voor Amref Flying Doctors schreef zie je hier: een brochure over nalaten, een brief van de toenmalige directrice (op basis van een interview) en een nieuwsbrief over het onderwerp.

“Ik schakel Sabine al jaren in voor mailings waarbij we grote hoeveelheden informatie helder, prettig en leesbaar moeten presenteren — omdat zij meedenkt over hoe we deze informatie het beste structureren, maar ook omdat zij een leuke sparringspartner is.”