Tekst voor brochure, nieuwe site en informatiebord Natuurbegraafplaats Hillig Meer

Bij de opening van Natuurbegraafplaats Hillig Meer moesten de corporate brochure, nieuwe website en het informatiebord bij de ingang van het landgoed klaar zijn. Uitdaging was om een mooie tone-of-voice te vinden, een balans tussen informatief, wervend en warm/persoonlijk.