Alles is helder en begrijpelijk te maken voor je doelgroep. In grote lijnen komt bij informatieve teksten de conclusie eerst. Daarna komen achtergrond, argumenten, voorbeelden en details (de omgekeerde piramide). Je neemt je lezer als het ware aan de hand mee. En nee, dat is niet betuttelend. Dat is klantgericht. Want – doordat jij zijn vragen op de juiste plek in de tekst beantwoordt – kan je lezer zich focussen op de inhoud en wat hij eraan heeft. 

Leesbaar en klantgericht

Goed informeren is niet hetzelfde als veel tekst gebruiken. Soms moet je juist wat (of zelfs veel) weglaten om iets helder te maken. Soms moet je iets durven loslaten, zoals specialistische termen, je huisstijl-richtlijnen, goede grammatica, je behoefte om wetenschappelijk of juridisch waterdicht te zijn. Voorop staat dat je boodschap begrijpelijk overkomt en lekker leest. Want dan weet je lezer snel hoe het in elkaar zit en wat voor hem van belang is. Dat is je schrijfinspanning toch meer dan waard?

Leesbaarheid gaat ook over witruimte, hapklare brokken, tekstritme, woordkeuze, synoniemen, tussenkoppen, kaders, uitgelichte stukjes, verhelderende quotes, infographics, beelden, foto’s, een filmpje. Soms maakt een goede illustratie of infographic meer duidelijk dan duizend woorden. Keuzes die je daarin maakt zijn afhankelijk van doelgroep, tekstsoort, medium en doel.

Wat wil je?

  • Een goed geïnformeerde patiënt
  • Een blije klant
  • Een complex onderwerp uitleggen
  • Onderzoeksresultaten publiceren
  • Een persbericht
  • Een stappenplan
  • Populair meerjarenplan
  • Iets anders